Så här fungerar gasol

Hur fungerar det?

Gasol är vid vanligt tryck och temperatur en gas. I gasolflaskan är gasen däremot komprimerad (förhöjt tryck) och har därför övergått till vätskeform.

I en fylld gasolflaska upptas ca 80% av volymen av gasol i vätskeform, resterande 20% utgörs av gasol i gasform. När flaskventilen öppnas strömmar gas ut från toppen av flaskan till den anslutna utrustningen. Trycket i flaskan sjunker och lika mycket flytande gasol som den mängd som förbrukats övergår till gasform.
På detta sätt fortsätter förloppet så länge förbrukningen pågår och det finns gasolvätska kvar i flaskan.

Vid stora uttag (över 1 kg/tim) av gas ur en gasolflaska vill flaskan frosta, det vill säga att rimfrost bildas på utsidan av flaskan.

Vad är Taravikt?

Taravikt = Emballagevikt, det vill säga flaskans tomvikt.

Hur långt räcker en gasoltub?

Räkneexempel: Låt säga att du har en 6 kilos gastub och en grill som förbrukar 1,17 kg per timma på full effekt. Då kan du grilla i ca 5 timmar (6/1,17=5,12) på full effekt. Eftersom du vid ett normalt grilltillfälle grillar i ca en halvtimme blir det 10 tillfällen på full effekt. Vid normal grillning brukar man inte köra på full effekt, utan på halv effekt. Då blir det faktiskt 20 grilltillfällen.